Ulotki i broszury

Pełna oferta » Ulotki i broszury

Ulotki zawierają najbardziej aktualne informacje, nastawione z reguły na szeroką grupę odbiorców. O ich skuteczności może decydować ilość informacji i sposób ich przekazania, grafika i elementy ułatwiające czytelność, ogólny odbiór i wrażenie estetyczne.

Zaproszenia, bilety wstępu, karty magnetyczne, znaczki pocztowe i okolicznościowe, dyplomy, pocztówki, karty i plansze do gier, oraz wszelkie inne formy wymagające estetycznego opracowania.