Identyfikacja wizualna

Pełna oferta » Identyfikacja wizualna

Obok nazwy firmy, czyli samego słowa, istnieje cała grupa czynników odpowiedzialnych za określenie jej tożsamości i wyróżniających ją spośród innych obecnych na rynku.

System identyfikacji wizualnej składa się z następujących elementów:

  • leksykalnych (marka jako nazwa),
  • semantycznych (hasło tzw. selling line),
  • graficznych (logo, kolorystyka, sposób aranżacji przestrzeni),
  • typograficznych (kroje i wielkości czcionek, układ tekstu),
  • poligraficznych (rodzaj i gęstość papieru, rodzaj druku),
  • architektonicznych (sposób organizacji przestrzeni biurowej, stoisk targowych, sklepów),
  • szablonowych (dokumenty wewnętrzne i zewnętrzne, prezentacje, e-maile, oferty).
    W firmach poważnie traktujących zasady identyfikacji obowiązują ścisłe wytyczne opisujące w szczegółach wszystkie aspekty wizualnej prezentacji materiałów firmowych. Ich zapisy powinny być konsekwentnie stosowane wszędzie - od wizytówek, przez reklamy prasowe, strony internetowe do wyglądu samochodów służbowych i recepcji w biurze.