Komunikacja wewnętrzna

Co robimy » Komunikacja wewnętrzna

Wsparcie przepływu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa: prasa korporacyjnagazeta korporacyjna,  gazetki firmowe, publikacje elektroniczne i drukowane, newslettery - kompleksowe wsparcie każdego etapu realizacji.

Jest to relatywnie niedrogi sposób dotarcia do wybranej grupy docelowej. 
Zachęcamy do działań w tym obszarze, który efektywnie wspiera działania przedsiębiorstwa, pomagając realizować jego cele.