Grafika użytkowa

Pełna oferta » Grafika użytkowa

Grafika użytkowa to pojemny termin, obejmujący twórczą działalność artystyczną służącą celom użytkowym.

Dotyczy form wydawniczych, jak i elektronicznych, multimedialnych.