Studio cyfrowe

Pełna oferta » Studio cyfrowe

Mamy doświadczenie w obróbce wszelkiego rodzaju materiałów, w pełnym zakresie:

  • skanowania,
  • retuszy,
  • obróbki cyfrowej,
  • montażu i modyfikacji,
  • reprintów, archiwizacji. 


Archiwizacja fotografii analogowych.
Fotografie archiwalne i starodruki.
Tworzenie rycin, rysunków, map i ilustracji utrzymanych w konkretnej konwencji graficznej i historycznej.