Logotyp

PORTFOLIO » Logotyp

  • Logotyp i-welkopolska
    Logotyp i-welkopolska

Projekt logotypu, podstawowa identyfikacja wizualna.